Promocje i zniżki | Fabryka Instruktorów Promocje i zniżki – Fabryka Instruktorów

Promocje i zniżki

Rabat 50 zł przy zapisie i wpłacie do 31 sierpnia

Zniżka dotyczy każdej części specjalistycznej 3-dniowego kursu instruktorskiego bądź menedżerskiego startującego w październiku lub listopadzie w jednym z następujących miast: Szczecin, Warszawa, Lublin. Chcąc z niej skorzystać, należy wysłać swoje zgłoszenie online i uiścić kompletną opłatę za szkolenie do 31.08 bieżącego roku. Wraz z nadejściem tego terminu, promocje kończą się. Część ogólna kursu instruktora narciarstwa, trenera personalnego bądź innego nie zostaje objęta rabatem. Zniżki nie łączą się, a co więcej, nie dotyczą szkoleń w innych miastach niż wymienione ani wrześniowych kursów intensywnych.

Zniżka 350 zł dla EWS, AWF i WSKFiT

Osoby biorące udział w obu częściach (ogólnej oraz specjalistycznej) szkoleń odbywających się w Warszawie z zakresu: piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego, lekkoatletyki lub samoobrony otrzymują rabat na część ogólną wymienionych kursów instruktorskich. Nie jest to jednak zwolnieniem z odbycia zajęć teoretycznych ani z konieczności zaliczenia egzaminu. Reszta wymagań nie różni się od tych, jakie obowiązują pozostałych uczestników. Przy uiszczaniu należności za część specjalistyczną nie ma możliwości rozłożenia płatności na raty, należy pokryć cały koszt za jednym razem.

O rabat mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie zaocznym, wieczorowym oraz dziennym z każdego kierunku WSKFiT, EWS i AWF w Warszawie i posiadające aktualną legitymację na bieżący rok akademicki (wśród składanych na pierwszych zajęciach dokumentów, musi znaleźć się ksero owej legitymacji – można je też zastąpić zaświadczeniem o studiowaniu, uzyskanym wcześniej w dziekanacie). Promocja nie obejmuje absolwentów wspominanych uczelni.

Zniżki nie łączą się i nie obejmują osób, które wcześniej zaliczyły część ogólną lub nawet pracują już jako instruktorzy sportu w innej dziedzinie.

Nie prowadzimy współpracy z żadną z wymienionych instytucji w zakresie harmonogramu zajęć, personelu, budynków, organizacji czy jakimkolwiek innym. Omawiany rabat związany jest wyłącznie z realizacją treści zawartych w programie kierunku studiów.

Darmowe szkolenia dla osób bezrobotnych

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne mogą ubiegać się o dotację na wskazany przez siebie kurs instruktorski. Posiadamy bowiem obowiązujący wpis do rejestru instytucji szkoleniowych urzędu pracy nr. 2.30/00407/2017, który jest aktualizowany każdego roku.

Wystarczy jedynie wybrać szkolenie na naszej stronie, wydrukować daną ofertę i pójść z nią do urzędu pracy. Gdy dofinansowanie zostanie zaaprobowane, należy zapisać się poprzez formularz online i poinformować nas drogą mailową o uzyskaniu zgody. Następnie, FABRYKA INSTRUKTORÓW ustali szczegóły z przedstawicielem urzędu pracy. Dotacja może obejmować nie tylko koszt samego kursu, ale również dojazdu, prowiantu (dotyczy kursu instruktora narciarstwa), zakupu wymaganego sprzętu i zakwaterowania. Co więcej, można otrzymać także stypendium szkoleniowe. Już kilkadziesiąt osób odbyło u nas darmowe kursy instruktorskie. Warto jednak pamiętać, że wymogiem jest znajomość wybranej przez siebie dyscypliny. Proces uzyskania dofinansowania zajmuje mniej więcej trzy lub cztery tygodnie, więc nie powinno się odkładać tego na później. Więcej szczegółów można poznać w lokalnym urzędzie pracy (w skali powiatu bądź województwa). Spis placówek dostępny jest pod linkiem: www.praca.gov.pl.

Darmowe szkolenie dla osoby zgłaszającej grupę

Osobie, której uda się zgromadzić co najmniej 5 uczestników na dowolne szkolenie z naszej oferty, niezależnie od miasta (choć najlepiej wybrać wojewódzkie), przyznajemy bezpłatny udział w kursie instruktorskim. Jedyny koszt jaki w tym wypadku trzeba pokryć to opłata za wystawienie certyfikatu oraz legitymacji. Akcję rekrutacyjną można przeprowadzić we własnym zakresie, korzystając z ogólnodostępnych kanałów dotarcia.