O nas | Fabryka Instruktorów O nas – Fabryka Instruktorów

O nas

FABRYKA INSTRUKTORÓW
ul. Zawady 12/96 Poznań 61-002
NIP: 658-193-89-51, Regon: 362645274
nowy nr rejestru instytucji szkoleniowych
Urzędu Pracy, RIS: 2.30/00326/2016

Według danych, zgromadzonych między 2012 a 2016 rokiem, FABRYKA INSTRUKTORÓW jest największą polską placówką przygotowującą specjalistów kultury fizycznej, takich jak trenerzy, menedżerzy rekreacji ruchowej i sportu, instruktorzy. Każdego roku odbywa się u nas więcej niż 200 kursów instruktorskich o różnorodnych specjalizacjach i dyscyplinach. Liczba uczestników sięga zazwyczaj ponad pięciu tysięcy.

Prowadzimy szkolenia dla osób pełnoletnich, pozwalające im uzyskać szereg wielorakich uprawnień, potrzebnych do pracy jako instruktor rekreacji ruchowej lub odnowy biologicznej, trener personalny bądź menedżer/trener/instruktor sportu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145).

FABRYKA INSTRUKTORÓW widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod nr 2.30/00326/2016, który co roku jest aktualizowany. Dajemy osobom nieposiadającym pracy możliwość zdobycia nowych kwalifikacji za darmo, co może znacząco pomóc im w znalezieniu zatrudnienia. Po więcej informacji odsyłamy do lokalnych działów szkoleń w urzędach pracy.

Wszystkie nasze kursy instruktorskie to wyważone połączenie teorii z praktyką, obejmujące również konieczność odbycia praktyk zawodowych oraz zaliczenia egzaminu. Pozwala nam to rzetelnie przygotowywać naszych absolwentów do funkcjonowania na współczesnym rynku, jako że ich kwalifikacje zostają wzbogacone zarówno o wiedzę, jak i użyteczne umiejętności.

Nadawane przez nas uprawnienia spełniają wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra i pozwalają pracować legalnie w całej UE. Bez odpowiedniego kursu i dyplomu, nie można uzyskać stanowiska trenera personalnego, menedżera klubu rekreacyjnego czy instruktora narciarstwa. Właścicielom legitymacji i certyfikatu, otrzymanego po zaliczeniu naszego szkolenia, o wiele łatwiej jest znaleźć zatrudnienie w branży kultury fizycznej. Mogą oni również z powodzeniem pracować jako opiekunowie aktywnych kolonii i obozów. Inną możliwością jest założenie własnej działalności w postaci np. placówki rekreacyjnej dla dorosłych lub dzieci i młodzieży.

Każdy dyplom i legitymacja posiada wszystkie niezbędne podpisy oraz pieczęcie i podlega rejestracji w naszej bazie absolwentów. Warto wiedzieć, że brak kursu trenera personalnego, instruktora narciarstwa czy innego zawodu związanego ze sportem uniemożliwia legalną pracę w owej branży. Regulują to m.in. przepisy oraz rozporządzenia zawarte w kodeksie cywilnym i karnym.

W FABRYCE INSTRUKTORÓW otrzymają Państwo stosowne, zgodne z prawem rachunki za zrealizowane usługi.

Nie posiadamy kasy fiskalnej, dlatego prosimy o uiszczanie należności drogą bezgotówkową (poprzez wpłatę na rachunek bankowy bądź przelew).

Prowadzimy działalność statutową z dziedziny kultury fizycznej w całej Polsce i dysponujemy zdolnością do wszelkich czynności prawnych.