FAQ | Fabryka Instruktorów FAQ – Fabryka Instruktorów

FAQ

FAQ – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

Gdzie znajdę informację na temat wolnych miejsc na konkretny kurs? Czy w przypadku rozpoczęcia kursu mogę się jeszcze dopisać?

Jeśli cała grupa jest już zebrana i brak jest wolnych miejsc na dany kurs, wtedy na stronie pojawia się odpowiedni komunikat. Analogicznie więc, jeżeli tego komunikatu nie ma- znaczy to, że jeszcze poszukujemy osób chętnych. Jeśli zajęcia już się odbywają, to na dopisanie się do takiej grupy wymagana jest odpowiednia zgoda organizatora i kierownika kursu.

Jakie są rodzaje kursu? Który będzie dla mnie najbardziej odpowiedni?
To zależy od indywidualnych upodobań. Oferujemy kursy intensywne (8-16 dni) oraz weekendowe (6-11 tygodni). Realizujemy ten sam program na obu rodzajach kursów, więc wybór pomiędzy jednym i drugim powinien być podyktowany głównie ilością wolnego czasu.
Kursy intensywne to programy przeznaczone dla osób, które mogą pozwolić sobie na odbywanie od pięciu do ośmiu godzin zajęć dziennie. Zwykle osoby kończące takie kursy charakteryzują się wyższymi umiejętnościami. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że niektóre kursy instruktorskie są dostępne tylko i wyłącznie w tym trybie np. kurs instruktora narciarstwa, snowboardu, wspinaczki.. .
Kursy weekendowe są dłuższe, ale też mniej intensywne. Zaletą takiego kursu jest fakt, że zwykle osoby kończące tę opcję mają wystarczająco czasu, aby przyswoić wiedzę i utrwalić ją. To skutkuje tym, że te osoby zwykle są w stanie lepiej przygotować się do egzaminu.

Co dzieje się w przypadku, gdy kurs się nie odbędzie?
W rzadkich przypadkach kurs się nie odbywa, gdy nie udaje nam się zebrać wystarczającej liczby osób. Kiedy mamy już zorganizowaną większość grupy (ale nie komplet), wtedy odkładamy rozpoczęcie kursu na jakiś czas, aby zebrać wystarczającą ilość chętnych. Jeśli nam się to nie uda, wtedy kurs zostaje odwołany, a wcześniej wpłacone pieniądze są w całości zwracane. W tym wypadku istnieją alternatywy, jak wybranie innego kursu lub dołączenie do kursu odbywającego się w innym mieście.

Czy po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu będę wyspecjalizowanym instruktorem?
My staramy się, aby wszystkie umiejętności i wiedza, którą przekazujemy na kursach instruktorskich zostały zapamiętane. To, jak osoba kończąca wykorzysta swoje kwalifikacje, czy będzie dobrze wykonywać swoją pracę i czy będzie otwarta na doskonalenie swoich umiejętności- to wszystko zależy tylko od niej samej.

Czy możliwa jest zapłata z banku zagranicznego?
Oczywiście. Prosimy jednak o dodanie kodu BIC/SWIFT w mBanku: BPKOPLPW

Jak to możliwe, że kursy instruktorskie w Fabryce Instruktorów są tańsze od konkurencji, a jednak charakteryzują się wysokim poziomem?
Cena za na przykład kurs trenera personalnego czy instruktora narciarstwa jest oparta o koszty, które ponosi organizator. Na tę sumę składają się opłaty administracyjne, dostarczenie materiałów czy wynagrodzenie. Ze względu na to, że prowadzimy około 100 kursów rocznie, to koszty stałe rozkładają się na wszystkie kursy. Ponadto, na niektóre szkolenia otrzymujemy dofinansowania. To również przyczynia się do niskiej ceny, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.

Czy muszę być na wszystkich zajęciach, czy jednak dozwolone są pojedyncze nieobecności?
Obecność i aktywność na zajęciach jest obowiązkowa. Kiedy zdarzą się wypadki losowe, wtedy uczestnik powinien nadrobić zaległości w sposób zalecony przez prowadzącego.

Jakie są podstawowe wymagania i co jest podstawą przyjęcia?
Głównym wymaganiem jest dobra sprawność fizyczna. Te osoby, które w negatywny sposób odstają umiejętnościami od reszty będą musiały ciężej pracować podczas kursu i również poza nim. Uczestnicy są głównie oceniani na podstawie metodyki nauczania, znajomości techniki i bezpieczeństwa podczas zajęć.

Czy jeśli nie zdałem matury, to mogę również przystąpić do kursu?
Tak. Matura nie jest wymagana, liczy się tylko to, czy została skończona szkoła średnia- czyli liceum lub technikum.

Co w przypadku gdy nie posiadam średniego wykształcenia?
Możesz wziąć udział w kursie, jednakże nie otrzymasz legitymacji instruktorskiej. Jednakże, Minister Sportu i Turystyki może udzielić indywidualnej zgody na jej otrzymanie zawodnikom, którzy są szczególnie ważni dla polskiego sportu.

Na jakiej zasadzie odbywają się praktyki?
Całe praktyki trwają w sumie 30 godzin lekcyjnych. Odbywają się one w wybranej przez uczestnika instytucji. Warunkiem jest zgoda kierownika lub dyrektora ośrodka. Podczas praktyk uczestnicy uczą się pracy instruktorów w praktyce- obserwują, pomagają w prowadzeniu zajęć oraz organizacji ich. Każdy uczestnik samodzielnie wybiera miejsce praktyk, a Fabryka Instruktorów wręcza mu jedynie skierowanie. Odbycie ich jest jednym z warunków zaliczenia kursu. Ich realizacja może odbyć się do maksymalnie trzech miesięcy od zakończenia kursu.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z dwóch części- ogólnej i specjalistycznej. Pierwsza część zawiera kilka pytań z zakresu anatomii, fizjologii, podstaw żywienia etc. Druga część to teoria połączona z praktyką. Dotyczy zaprezentowania poprawnego pokazu techniki, doboru ćwiczeń, poprawienia błędów czy kontroli diety. Każdy uczestnik ma wyznaczone 2 bezpłatne terminy egzaminu.

Jaka jest zdawalność egzaminu?
Przybliżona zdawalność to osiemdziesiąt procent. Podczas pierwszego egzaminu poprawkowego zdaje kolejne piętnaście procent. Pozostałe osoby, jeśli nadal wykazują chęć zdania egzaminu, zmuszone są do podejścia do egzaminu płatnego.

Czy jest możliwość ze zrezygnowania z kursu?
Oczywiście. Zawsze istnieje możliwość rezygnacji, nawet w trakcie kursu. Ewentualny zwrot pieniędzy określony jest w regulaminie. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach uczestnik może przenieść się na kolejną edycję kursu nawet nie mając wpłaconej kwoty.

Czy jest jakaś różnica pomiędzy legitymacją wydaną przez Fabrykę Formy, a tą ministerialną?
Tak, różni się napisem w górnym lewym rogu oraz widnieje na niej podpis rektora (zamiast ministra). Cała reszta dokumentu jest identyczna. Ważność legitymacji nigdy się nie kończy.