Kurs na instruktora snowboardu z kursem freestyle w Livigno | Fabryka Instruktorów Kurs na instruktora snowboardu z kursem freestyle w Livigno – Fabryka Instruktorów

Kurs na instruktora snowboardu z kursem freestyle w Livigno

KURS NA INSTRUKTORA NARCIARSTWA
TERMIN I: 14/04/2018 do 21/04/2018
TERMIN II: 21/04/2018 do 28/04/2018
EGZAMIN: 95% zdawalności
CZAS TRWANIA: 7 DN
GDZIE: we Włoszech - Livigno
GODZINA SZKOLENIA: 9.00-18.00

Snowboarding to stosunkowo młoda dyscyplina białego szaleństwa. Możliwości jakie daje nam deska począwszy od, spokojnego szusowania po przygotowanych stokach, slalomie, jazdę w snowparkach, na freeride dającą niesamowite poczucie wolności. Sprawia to, że każdy z zapaleńców odnajdzie się w tej dyscyplinie. 

Snowboarding szybko zdobył uznanie amatorów silnych wrażeń. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom kursantom snowboardingu proponujemy szkolenie na stopień instruktora rekreacji lub sportu snowboardu. Kładziemy nacisk na opanowanie niezbędnych informacji do prowadzenia zajęć, technik jazdy oraz na zdobycie wiedzy z  metodyki nauczania oraz frestyle.  Nasze kursy są wszechstronne i pozwalają wyróżnić naszych absolwentów na rynku pracy. Przygotowanie i renoma Naszej szkoły pozwoli Wam na zdobycie najlepszego zawodu na świecie 🙂

Część ogólna kursu instruktora (teoria)

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej lub otrzymanie ich na miejscu w formie papierowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego. Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu na stronie internetowej bądz na wykładach na miejscu.

W tym celu należy wpłacić pierwszą ratę 500 zł (gwarantującą miejsce na kursie) i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu).

Część specjalistyczna 

Ćwiczenia, wykłady, warsztaty we Włoszech – Livigno– 80 godzin lekcyjnych (60 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez egzaminatora terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

Program ramowy części specjalistycznej na Instruktora Snowboardu

Program szkolenia:
Systematyka ewolucji snowboardowych 

Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem
– zakładanie sprzętu
– podnoszenie sie i upadanie
– pozycja podstawowa i równowaga
– poruszanie się (płaski teren, stok)
– zwroty

Techniki podstawowe
– ześlizg (prosty, skośny) z zatrzymaniem
– jazda w skos stoku (przodem, tyłem)
– jazda w linii spadku stoku
– jazda wyciągiem
– skręt ślizgowy rotacyjny
– skręt ślizgowy
– skręt ślizgowy NW
Techniki średniozaawansowane i zaawansowane
– skręt ślizgowy tyłem
– skręt cięty
– skręt cięty NW
– śmig cięty
– przejazd różnych form terenowych (różnorodne warunki śniegowe, różne 
ukształtowanie i przygotowanie stoku)
– skręt cięty tyłem
– skręt cięty WN
– skręt cięty kompensacyjny

Techniki freestyle

– półobrót i obrót płaski FS i BS
– ollie, nollie,
– tailwheelie, nosewheelie
– skok prosty na skoczni
– skok 180 FS i BS na stoku w czasie jazdy
– noseroll, tailroll
– skok z grabem na skoczni
– skok shifty na skoczni
– 50/50
– BS boardslide
– nosepress i tailpress na boxiez
– skok 180 FS i BS na skoczni
– skok 180 FS i BS z grabem na skoczni
– FS boardslide na boxsie

Teoria:

– Historia snowboardu/narciarstwa.
– Rodzaje sprzętu, jego odpowiedni dobór oraz serwisowanie.
– Bezpieczeństwo na stoku oraz organizacja SITS.
– Dyscypliny sportowe oficjalne i nieoficjalne.
– Pojęcia i zagadnienia z zakresu snowboardu.
– Wykłady z techniki jazdy.
– Videoanaliza własnej jazdy.

 

Wymogi egzaminacyjne:

1. Pozytywny wynik ewolucji podstawowych i średnio zaawansowanych z zakresu realizowanego programu w punktacji od 1-10
2. Znajomość opisów technik snowboardowych oraz ich zademonstrowanie
3. Zaliczenie teorii z snowboardu podczas trwania kursu.

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest w ciągu TYGODNIA od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim z programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy w większości krajów Unii Europejskiej. 
Legitymacje wydaje Fabryka Instruktorów, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane w krajach Unii Europejskiej. 
Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.
Chcąc zapisać się na nasze kursy instruktorskie, należy potrafić dobrze jeździć na nartach lub snowboardzie, ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, zaświadczyć o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie instruktora narciarstwa.
 
 
Aby zapisać się na kurs należy  wpłacić 500 zł zaliczki na konto bankowe:
Aleksandra Sroka Fabryka instruktorów
19 1140 2004 0000 3402 7712 2520
Poznań 61-002
ul. Zawady 12/96

tytułem: NARTY lub SNOWBOARD, DATA KURSU, imię i nazwisko kursanta

 
Kontakt bezpośrednio do instruktora i koordynatora całego projektu:
– dunikowski.patryk@gmail.com
Tel. 503 050 141
 

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

1 dzień
wykład  „bezpieczeństwo i zagrożenia w górach”
ćwiczenia „metodyka i doskonalenie technik snowboardowych”  
2 dzień
wykład „metodyka”
ćwiczenia „metodyka i doskonalenie technik snowboardowych”
3 dzień
wykład „technika”
ćwiczenia „metodyka i doskonalenie technik snowboardowych”
4 dzień
wykład „narciarski regulamin sportowy”
ćwiczenia ” freestyle”
5 dzień
wykład „wideo analiza technik, serwis snowboardowy i ekwipunek”
ćwiczenia „trening na slalomie gigancie, metodyka i doskonalenie technik”
6 dzień
wykład „historia snowboardu w Polsce i na świecie i egzamin”
ćwiczenia „trening na slalomie, metodyka i doskonalenie technik narciarskich  lub snowboardowych”

UWAGA!

Można również zorganizować obóz dla uczestników niepełnoletnich, jednak uprawnienia wraz z legitymacją otrzymają oni dopiero po ukończeniu 18-tego roku życia.

Cena szkolenia obejmuje: wykłady teoretyczne, ćwiczenia w praktyce, materiały do nauki w domu, egzamin na instruktora, opracowanie potrzebnych zaświadczeń i dokumentów, wystawienie legitymacji (koszt wynoszący 100 zł), rejestrację w bazie absolwentów, anglojęzyczny certyfikat.