Kurs na instruktora narciarstwa w Czarnej Górze | Fabryka Instruktorów Kurs na instruktora narciarstwa w Czarnej Górze – Fabryka Instruktorów

Kurs na instruktora narciarstwa w Czarnej Górze

KURS na instruktora narciarstwa
TERMIN I: 27-12-2018 do 2-01-2019
TERMIN II: 04-03-2019 do 10-03-2019
EGZAMIN: 90% zdawalności
CZAS TRWANIA: 6 DN
GDZIE: w Czarnej Górze
GODZINA SZKOLENIA: 9.00-18.00

Część ogólna kursu instruktora (teoria)

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej lub otrzymanie ich na miejscu w formie papierowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego. Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu na stronie internetowej bądz na wykładach na miejscu.

W tym celu należy wpłacić pierwszą ratę 500 zł (gwarantującą miejsce na kursie) i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu).

Część specjalistyczna 

Ćwiczenia, wykłady, warsztaty w SPYTKOWICACH– 80 godzin lekcyjnych (60 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez egzaminatora terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

Program ramowy części specjalistycznej na Instruktora Narciarstwa lub Snowboardu

Teoria:

Wideoanaliza technik
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Serwis sprzętu – przygotowanie do sezonu i jego konserwacja
Ekwipunek narciarski – na co zwracać uwagę przy wyborze sprzętu?
Dekalog FIS
Metodyka i technika nauczania dzieci oraz dorosłych
Test z teorii narciarstwa

Praktyka:

Pozycja podstawowa, skorygowanie sylwetki, 
Jazda za instruktorem, jazda indywidualna i w zespołach pod kontrolą instruktora
Techniki poruszania się na terenie płaskim i o lekkim nachyleniu
Techniki poruszania się na terenie płaskim i o lekkim nachyleniu
Jazda indywidualna i w zespołach pod kontrolą instruktora
Błędy i ich korekta 
Asekuracja instruktora w nauczaniu narciarstwa lub snowboardu
Instruowanie
Ćwiczenia metodyczne do skrętu ciętego
Lekcja narciarska – prowadzenie zajęć przez kursantów
Śmig – ćwiczenia metodyczne
Jazda terenowa

Wymogi egzaminacyjne:

Pozytywny wynik ewolucji podstawowych i średnio zaawansowanych z zakresu realizowanego programu w punktacji od 1-10
Przejazd slalomu SG  w wyznaczonym czasie przez instruktora
Znajomość opisów technik narciarskich oraz ich zademonstrowanie
Zaliczenie teorii z narciarstwa zjazdowego podczas trwania kursu.

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest w ciągu TYGODNIA od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim z programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy w większości krajów Unii Europejskiej. 
Legitymacje wydaje Fabryka Instruktorów, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane w krajach Unii Europejskiej. 
Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.
Chcąc zapisać się na nasze kursy instruktorskie, należy potrafić dobrze jeździć na nartach lub snowboardzie, ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, zaświadczyć o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie instruktora narciarstwa.
 
 
 
Aby zapisać się na kurs należy  wpłacić 500 zł zaliczki na konto bankowe:
Aleksandra Sroka Fabryka instruktorów
19 1140 2004 0000 3402 7712 2520
Poznań 61-002
ul. Zawady 12/96

tytułem: NARTY lub SNOWBOARD, DATA KURSU, imię i nazwisko kursanta

 
Kontakt bezpośrednio do instruktora i koordynatora całego projektu:
– dunikowski.patryk@gmail.com
Tel. 503 050 141
 

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

1 dzień
wykład  „bezpieczeństwo i zagrożenia w górach”
ćwiczenia „metodyka i doskonalenie technik narciarskich lub snowboardowych”  
2 dzień
wykład „metodyka”
ćwiczenia „metodyka i doskonalenie technik narciarskich lub snowboardowych”
3 dzień
wykład „technika”
ćwiczenia „metodyka i doskonalenie technik narciarskich lub snowboardowych”
4 dzień
wykład „narciarski regulamin sportowy”
ćwiczenia „trening na slalomie gigancie, metodyka i doskonalenie technik narciarskich lub snowboardowych”
5 dzień
wykład „wideo analiza technik, serwis narciarski i ekwipunek”
ćwiczenia „trening na slalomie gigancie, metodyka i doskonalenie technik”
6 dzień
wykład „historia narciarstwa w Polsce i na świecie i egzamin”
ćwiczenia „trening na slalomie, metodyka i doskonalenie technik narciarskich  lub snowboardowych”

UWAGA!

Można również zorganizować obóz dla uczestników niepełnoletnich, jednak uprawnienia wraz z legitymacją otrzymają oni dopiero po ukończeniu 18-tego roku życia.

Cena szkolenia obejmuje: wykłady teoretyczne, ćwiczenia w praktyce, materiały do nauki w domu, egzamin na instruktora, opracowanie potrzebnych zaświadczeń i dokumentów, wystawienie legitymacji (koszt wynoszący 100 zł), rejestrację w bazie absolwentów, anglojęzyczny certyfikat.