Kurs na instruktora narciarstwa w Livigno

KURS NA INSTRUKTORA NARCIARSTWA
TERMIN: 02/12/2017 do 9/12/2017
TERMIN: 09/12/2017 do 16/12/2017
TERMIN: 14/04/2018 do 21/04/2018
TERMIN: 21/04/2018 do 28/04/2018
TRYB SPOTKAŃ: codziennie
CZAS TRWANIA: 7 DN
GDZIE: we Włoszech - Livigno
GODZINA SZKOLENIA: 9.00-18.00

Zostań instruktorem narciarstwa!

Już po raz kolejny organizujemy kurs instruktora narciarstwa. Na naszych szkoleniach wykształciło się już kilkaset osób, które w ten sposób zapewniły sobie wiele nowych możliwości zatrudnienia.

Kursy instruktorskie – część teoretyczna

Materiały szkoleniowe do części teoretycznej będą dla uczestników dostępne w sieci, na naszej platformie e-learningowej. Uzyskana z nich wiedza zostanie sprawdzona przy pomocy pisemnego egzaminu. W razie niepowodzenia, mają Państwo możliwość podejścia do jednej darmowej poprawki w określonym terminie. Część ogólna kursu instruktorskiego to szereg przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych; w tym mieści się np. pedagogika, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, anatomia ogólna, psychologia oraz fizjologia człowieka, teoria sportu, treningu sportowego i rekreacji ruchowej, prawo w sporcie, kompensacja i korektywa, pierwsza pomoc, fizjologia wysiłku fizycznego, dietetyka i odżywianie. Potrzebne do przygotowania się na egzamin materiały mogą Państwo od nas otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem kursu instruktora narciarstwa. Wymagane jest jednak w tym wypadku uiszczenie pierwszej raty w wysokości 500 zł, co jednocześnie zapewnia w 100% miejsce na szkoleniu. Potwierdzenie wpłaty należy wysłać na nasz adres e-mail i poprosić o udostępnienie loginu oraz hasła do konta na platformie e-learningowej.

Kurs instruktora narciarstwa – część teoretyczna i praktyczna – 60h

Całość szkolenia obejmuje cykl wykładów, zajęć praktycznych oraz warsztatów w położonej na terenie północnych Włoch miejscowości Livigno – co w sumie daje 60 godzin zegarowych (80 lekcyjnych). Na zakończenie, kursanci podchodzą do egzaminu specjalistycznego, który w razie potrzeby można też jednokrotnie poprawić bez dodatkowych opłat. Na pierwszych zajęciach uczestnicy zostają zapoznani z regulaminem szkolenia oraz dokładnymi wymaganiami, koniecznymi do spełnienia, aby z powodzeniem ukończyć kurs instruktora narciarstwa.

 

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

15 kwietnia wykład  „bezpieczeństwo i zagrożenia w górach”
ćwiczenia „metodyka i doskonalenie technik narciarskich”  

16 kwietnia wykład „metodyka”
ćwiczenia „metodyka i doskonalenie technik narciarskich”

17 kwietnia wykład „technika”
ćwiczenia „trening na slalomie gigancie, metodyka i doskonalenie
technik narciarskich”

18 kwietnia wykład „narciarski regulamin sportowy”
ćwiczenia „trening na slalomie gigancie, metodyka i doskonalenie technik narciarskich”

19 kwietnia wykład „wideo analiza technik narciarskich”
ćwiczenia „trening na slalomie gigancie, metodyka i doskonalenie technik narciarskich”

20 kwietnia wykład „historia narciarstwa w Polsce i na świecie” ćwiczenia „trening na slalomie, metodyka i doskonalenie technik narciarskich”

21 kwietnia wykład „serwis narciarski i ekwipunek”
ćwiczenia „trening na slalomie, metodyka i doskonalenie technik narciarskich”

22 kwietnia wykład „egzamin”
ćwiczenia „egzamin i instruowanie, metodyka i doskonalenie technik narciarskich”

 

Uczestnicy kursu instruktora narciarstwa

Chcąc zapisać się na nasze kursy instruktorskie, należy:

 

  • potrafić dobrze jeździć na nartach,
  • ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • być osobą pełnoletnią,
  • zaświadczyć o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie instruktora narciarstwa.

 

 

UWAGA!

Można również zorganizować obóz dla uczestników niepełnoletnich, jednak uprawnienia wraz z legitymacją otrzymają oni dopiero po ukończeniu 18-tego roku życia.

Cena szkolenia obejmuje: wykłady teoretyczne, ćwiczenia w praktyce, materiały do nauki w domu, egzamin na instruktora, opracowanie potrzebnych zaświadczeń i dokumentów, wystawienie legitymacji (koszt wynoszący 100 zł), rejestrację w bazie absolwentów, anglojęzyczny certyfikat.